Product nije dodan
Product uspješno dodan
Product uspješno dodan (stock is limited)

Total amount: 0,00 kn

Domestic delivery: 0,00 kn

Items in shopping cart: 0

Shopping cart Checkout

Decreta, constitutiones et articuli, serenissimorum & apostolicorum regum, ac inclytorum statuum & ordinum, Regni Ungariae, partiumque eidem annexarum

Books printed in the 18th c.

Werbocz, Stephanus de et al.

Decreta, constitutiones et articuli, serenissimorum & apostolicorum regum, ac inclytorum statuum & ordinum, Regni Ungariae, partiumque eidem annexarum

027306

Typis Academicis Societatis Jesu

Tyrnaviae

1742

25×36

tvrdi, novi

847

latinski

3.500,00 kn

Corpus iuris Hungarici (Zbornik ugarskoga prava), pravni zbornik hrvatsko-ugarske državne zajednice. U početku XVI. st., na zahtjev plemstva za uređenjem prava, sabrani su važeći kraljevinski zakoni (Decreta Regni), a pozitivno pravo sustavno je obrađeno u djelu Tripartitum I. Verbőczyja. Zajedničkim objavljivanjem tih dviju cjelina (od 1628) uspostavljena je jezgra Corpus iuris Hungarici, kojemu su nadalje pridruživani prav. komentari, pomagala i dodatci. Od trnavskog izdanja iz 1696. ustalio se naziv Zbornik ugarskoga prava ili opći zakon slavnoga Ugarskoga Kraljevstva i njemu pridruženih zemalja (Corpus iuris Hungarici seu decretum generale inclyti Regni Hungariae partiumque eidem annexarum), sročen po uzoru na zbornike rimskoga i kanonskoga prava. Konačnu redakciju teksta učinio je 1751. trnavski isusovac János Szegedi. Zbornik je raznorodan, kompiliran s nakanom da na jednome mjestu okupi sve ono što je potrebno i korisno pravnim praktičarima. Na prvome mjestu sadržava Trodijelni

In shopping cart: 0

Add to cart